lotto.png

Kan du bli god i Lotto? (Norwegian)

Jeg har to råd når det kommer til Lotto-rekker. Det første er å spille tallene mellom 13 og 31. Det andre er å ikke høre på meg.

 
infinity-2440277_640.png

Er det flere naturlige tall enn partall? (Norwegian)

De naturlige tallene er 0, 1, 2, 3, 4, osv. Annethvert naturlige tall er et partall. Er det da slik at det er flere naturlige tall enn partall?